Camisards.net
 
Version Française
English version
Deutsch version
Holland version

Organisatie en wettelijke kanttekeningen

Deze internetsite is te danken aan het initiatief van enkele enthousiaste beoefenaren van de geschiedenis der camisards, die hun ideeën, hun onderzoek en hun publicaties met elkaar wilden delen en uitwisselen.

Een vereniging is met dat doel opgericht teneinde ons ideaal een wettelijke basis te geven. Deze vereniging met de naam "Vereniging voor studie en onderzoek betreffende de camisards" is officieel ingeschreven in de staatscourant van 21 oktober 2000, met als doel "om de geschiedenis der camisards te bestuderen en te onderzoeken en de resultaten ervan te verspreiden speciaal door het opzetten van een internetsite". Het hoofdkantoor van de vereniging is ten huize van de heer Rolland te Montplaisir, 48160 St-Martin-de-Boubaux. De leden van het eerste bestuur zijn: Patrick Cabanel (voorzitter), Pierre Rolland (secretaris), Jacques Verseils (penningmeester) en Colette Tilliet (tweede penningmeester).

Aangezien de 'site' camisards.net geheel en al buiten het commerciële circuit valt en bovendien gratis is, zien wij ons genoodzaakt een onafhankelijke subsidiebron te vinden. Het is om die reden dat wij een contributie heffen teneinde de 'site' tot stand te brengen, hem in stand te houden en vooral om hem tot ontwikkeling te brengen.

Een redactie bestaande uit personen die bekend staan om hun kennis van zaken op het terrein van de oorlog des camisards is in het leven geroepen met als opdracht bekendheid te geven aan de 'site' en hem technisch te begeleiden.

De technische kant van het opzetten van de 'site' is toevertrouwd aan de vereniging Abraham Mazel, die zal putten uit de kennis opgedaan uit vergelijkbaar werk dat reeds gedaan is op dit terrein. De heer Christian Pierredon heeft zich met kennis van zaken aan deze taak gewijd.

Personen of organisaties die teksten, onttrokken aan onze 'site', zouden willen publiceren kunnen dat doen onder twee voorwaarden: ten eerste dient ons om toestemming gevraagd te worden en ten tweede, als die toestemming wordt verleend (en wij hebben de bedoeling daar ruimhartig mee om te gaan), bronvermelding van onze 'site' te plegen en ons een exemplaar van hun publicatie toe te sturen.

Aangezien onze 'site' camisards.net geheel buiten het commerciële circuit valt en gratis is dienen wij een onafhankelijk financieringsbron te zoeken. Een schatting van de kosten van het opzetten van de 'site' en het functioneren ervan gedurende het eerste jaar is FRF 14.000,-, vandaar ons beroep op uw financiële medewerking.
Gelieve de onderstaande tekst uit te printen en bij uw cheque te voegen.

===================================================================================

Naam: ………………………….. Voornaam: ………………………

Adres: ………………………………………………….. Postcode: ………………………….

Bedrag van de cheque: ……………………………………..


Betaling is mogelijk per internationale postwissel, via een cheque in euros voor de landen in de eurozone, of op iedere andere wijze die u schikt.

S.v.p. de cheque uitschrijven aan: Association d'étude et de recherche sur les camisards,

En hem opsturen aan:

Mr Pierre ROLLAND,
10 avenue Salvador Allende,
F- 69100 VILLEURBANNE.