Welkom

Gekleurd glas van Samuel Bastide (Musée des Vallées Cévenoles)

De 'site' camisard.net stelt zich ten doel aan een zo groot mogelijk publiek iedere studie, publicatie, artikel, of opstel, en voorts alle informatie en nieuws over manifestaties ter beschikking te stellen met betrekking tot de oorlog van de protestantse opstandelingen in de Cevennen, 'camisards' genaamd.
Op deze manier hopen we meer bekendheid te geven aan deze opstand voor het recht op vrije geloofsbelijdenis, die, hoe kort ze ook geduurd mag hebben, van groot belang is geweest en een blijvend stempel heeft gedrukt op de bevolking van deze streek.
Het is onze wens dat deze 'site' geheel open staat voor allerlei relevante inbreng, zonder dat er iets wordt uitgesloten, zonder censuur dus, en zonder geloofs-apriori's of ideologie. Wat voor ons telt is de betrouwbaarheid van de gepubliceerde documenten en de nauwgezetheid en relevantie van de informatie, hetgeen uiteraard niet uitsluit dat men het met elkaar oneens kan zijn en over zaken kan twisten, zo lang als een hoog niveau van discussie maar gewaarborgd is!

Om contact met ons op te nemen: contact@camisards.net